Sociální začleňování na Poličsku Květná zahrada
Pomáháme žít lepší příběh zranitelným lidem

Sociální začleňování na Poličsku

Místní akční skupiny, ve zkratce MAS, představují formu partnerství ve venkovských oblastech mezi občany, obcemi, podnikateli nebo neziskovými organizacemi. Jsou rozeseté po celém Česku. Zapojují se do nich lidé, kterým není lhostejný vývoj a směřování regionu, ve kterém žijí. Výčet aktivit MAS je opravdu široký. V reportáži z MAS Poličsko, z Květné zahrady uvidíte, jak se daří zaměstnávat osoby, které s obtížemi hledají práci.

Ochota zaměstnat lidi s nějakým sociálním hendikepem, dlouhodobě nezaměstnané nebo dokonce osoby po návratu z výkonu trestu, je mnohdy u zaměstnavatelů velmi malá. Takoví lidé často propadají sítem pracovního trhu. V Květné zahradě blízko Poličky realizují projekt tzv. prostupného zaměstnávání, kdy jsou uchazeči o zaměstnání pomocí navzájem propojených nástrojů podporováni v rozvoji pracovních návyků. Zaměstnanci všech věkových kategorií pracují na farmě a střídají se na různých pracovních pozicích. Ať už pečují o hospodářská zvířata, pracují v mlékárně a sýrárně, nebo se starají o další provoz statku, postupně se rozvíjejí. Vznikla zde tréninková pracovní místa a možné jsou i pracovní stáže ve firmách. Operační program Zaměstnanost plus pomáhá lidem s návratem na volný pracovní trh. Díky Květné Zahradě mohou lidé na Poličsku znovu začít žít lepší příběh.

Příběhy našich hrdinek a hrdinů zveřejňujeme i na Facebooku, kde s námi můžete soutěžit o hodnotné ceny 😊.

Informace o projektu

Název projektu Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličsku
Číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000048
Příjemce MAS POLIČSKO z.s.
Realizace projektu 1. 2. 2023 – 31. 12. 2026
Všechny příběhy